Dokters & Co, meer dan een praktijk.

Als patiënt staat u centraal. Dit vertalen we in een persoonlijke aanpak en grote beschikbaarheid. Dankzij de verschillende discplines van het multidisciplinair team kunnen we u vakkundig begeleiden in uw ontwikkeling en welzijn. Welkom!

Meer weten? Like & Share via Facebook:

Maak online uw afspraak

Uw gezondheid. Onze zorg.

Elke patiënt heeft een uniek dossier. Het is dan ook noodzakelijk om dit met het nodige vertrouwen te behandelen. Ook wanneer uw vaste huisarts niet beschikbaar is, kan u altijd bij iemand terecht.

Consultaties

Elke patiënt is belangrijk.

Individuele begeleiding

Onze artsen zijn op de hoogte van uw dossier. Dit garandeert een persoonlijk contact met de patiënten.

Flexibiliteit

Indien uw vaste huisarts niet beschikbaar is, kan u zonder problemen terecht bij een andere arts uit het team.

Innovatie

Het up-to-date houden van onze medische kennis en vaardigheid zijn van primordiaal belang. Opleiding volgen en opleiding geven zijn nodig om u de beste zorg te kunnen garanderen.

Sterk team

Alle artsen hebben onbeperkt toegang tot het centrale medische dossier. Zij kunnen steeds beroep doen op de kennis van de vaste arts.


Uurregeling & tarieven

Raadpleging

Gewoon tarief: 26,5€ (tot 18h), 30,5€ (na 18h)
Chronische patiënt: 4€
1 nummers: 1€

Psychologisch consult van 30 minuten

Gewoon tarief: 40€ (tot 18h), 44€ (na 18h)
Chronische patiënt: 18€
1 nummers: 15€

Annemie Dom

Maandag
8h - 9h Integraal Fit
9h -11.30h RPL na afspraak
14h - 17h Integraal Fit
Dinsdag
8h - 11.30h RPL na afspraak
13.30h - 17h RPL na afspraak
Woensdag
8h - 12h Huisbezoeken
Donderdag
15.30h - 20.30h RPL na afspraak
Vrijdag
8h - 11.30h RPL na afspraak
14h - 17h Integraal Fit

Johanna Staes

Maandag
13h - 14h RPL na afspraak
15h - 19h RPL na afspraak
Dinsdag
9h - 11.30h RPL na afspraak
13h - 15h RPL na afspraak
16h - 18.30h RPL na afspraak
Woensdag
8h - 11h RPL na afspraak
14.30h - 17h RPL na afspraak
Donderdag
8h - 12h Huisbezoeken
Vrijdag
8h - 11h30 RPL na afspraak

Reiner Potoms

Maandag
8h - 11.30h RPL na afspraak
13h - 15h RPL na afspraak
Dinsdag
8h - 12h Huisbezoeken
14h30 - 16h RPL na afspraak
17.30h - 20.30h RPL na afspraak
Woensdag
8h - 9h Integraal Fit
9h - 11.30h RPL na afspraak
13h - 14h RPL na afspraak
14h - 17h Integraal Fit
Donderdag
8h - 11h RPL na afspraak
15h - 17h RPL na afspraak

Yorick Asselbergh

Maandag
9h - 11h RPL na afspraak
15h - 18h RPL na afspraak
Woensdag
8h - 11h RPL na afspraak
13h - 17h RPL na afspraak
Donderdag
8h - 11h RPL na afspraak
15h - 17h Huisbezoeken
Vrijdag
8h - 12h Huisbezoeken
14h - 17h (even weken) RPL na afspraak
14h - 19h (oneven weken) RPL na afspraak

Guilaume Zachee

Maandag
8h - 10h RPL na afspraak
10h - 12h Huisbezoeken
13.30h - 15h Huisbezoeken
Woensdag
9h - 11h RPL na afspraak
14h - 16h Huisbezoeken
16h - 20h RPL na afspraak
Donderdag
8h - 11h RPL na afspraak
13h-14h RPL na afspraak
15h - 17h RPL na afspraak
Vrijdag
8h - 11h RPL na afspraak
14h - 17h (oneven weken) RPL na afspraak
14h - 19h (even weken) RPL na afspraak

Telefonische vragen?

Dit kan tijdens het dagelijks beluurtje*:
Indien u belt voor een niet-dringende medische inlichting, voor informatie met betrekking tot Labo/RX resultaten of uitslag van specialistisch onderzoek e.d, dan kan u hiervoor elke werkdag terecht tussen 13u en 14u op het vertrouwde telefoonnummer:
03 482 13 26

*U wordt rechtstreeks doorverbonden met één van de artsen.
Wij verzoeken u aan de telefoon te blijven en uw beurt af te wachten. Gelieve het gesprek zo kort mogelijk te houden. Het is aangewezen buiten dit uur te bellen voor het maken van afspraken en huisbezoeken, tenzij bij hoogdringendheid.

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen uitsluitend telefonisch aangevraagd worden, bij voorkeur voor 10u. Deze visites worden gereserveerd voor patiënten die zich omwille van gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunnen begeven. Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen. De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

Consultaties

Om een goed verloop van de consultaties te garanderen, hanteren wij enkele eenvoudige maar belangrijke richtlijnen. Gelieve deze te respecteren a.u.b.

Reserveren

Om lange wachttijden te vermijden en voor uw comfort werken we hoofdzakelijk op afspraak. Op maandag-, donderdag- en vrijdag is er nog mogelijkheid tot vrije consultatie. Meer details kan u terugvinden bij "Uurregeling & Tarieven". Uiteraard kan u niet voorzien wanneer u ziek wordt. Bij acute problemen zullen wij u steeds zo snel mogelijk verder helpen. In uitzonderlijke gevallen (palliatieve situatie) voorzien wij een tijdelijk noodnummer. Wij vragen u om geen misbruik te maken van dit nummer.

Grote beschikbaarheid

Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is, kan u terecht bij een collega. Aangezien de praktijk met een centraal medisch softwarepakket werkt, hebben alle artsen inzage in uw medisch dossier. Er is dagelijks overleg tussen de artsen.

Afwezigheid/ te laat afspraak

Uit respect voor de andere patiënten vragen wij om een nieuwe afspraak te maken wanneer u te laat bent. Dit om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen.

Dubbele afspraak

Duidelijk vermelden op uw aanvraag en dubbele afspraak reserveren.

Psychologisch gesprek

Duidelijk vermelden, zodat 2 afspraken slots kunnen worden voorzien.

Medische attesten en voorschriften

Medische attesten en voorschriften kunnen niet telefonisch besteld worden, vraag voldoende voorschriften bij uw opvolgconsult.

Tevreden patiënten/dag
Consultaties/week
Praktijk deskundigen

Opleidingspraktijk

 

Stagiair

Graag willen we jonge collega’s de kans bieden om bij te leren. Praktische ervaring opdoen is een must om zich te kunnen ontwikkelen tot een goede arts. Regelmatig lopen geneeskundestudenten tijdens hun basisopleiding stages in onze praktijk. Het is belangrijk dat zij zoveel mogelijk uiteenlopende consultatiemomenten kunnen ervaren. Indien u de aanwezigheid van een stagiair(e) niet op prijs stelt mag u dit steeds aan de u behandelende arts melden.

Huisarts in opleiding (HAIO)

De HAIO heeft zijn diploma van basisarts reeds op zak. Hij beschikt over een zeer goede theoretische kennis maar moet gedurende de 2 opleidingsjaren tot huisarts zo veel mogelijk praktijkervaring opdoen. Dit gebeurt onder supervisie van de door u vertrouwde artsen. Alles wat de haio doet, bespreekt hij dagelijks met de praktijkopleiders. Wekelijks is er teamoverleg waarbij zowel inhoudelijk als structureel de zorg voor u wordt geoptimaliseerd. Aan de hand van uw dossier blijft uw vertrouwde huisarts goed op de hoogte van alles wat uw gezondheid aanbelangt.

Praktijkopleider (PO)

In het verleden heeft Dr. Dom als PO al enkele haio’s opgeleid tot huisarts. Zo was Dr. Potoms 2 jaar HAIO in onze praktijk. Dr. Staes heeft recent de opleiding tot PO aangevat en zal in de toekomst ook als PO fungeren binnen ons team. De PO’s zijn verantwoordelijk voor het leertraject van de HAIO, de algemene supervisie en de leergesprekken. Zij volgen hiervoor ook jaarlijks enkele opleidingen bij het ICHO (interuniversitair centrum voor huisartsenopleiding)

Stagecoordinator (STACO)

In 2015 volgde Dr. Dom de opleiding tot stagecoördinator. Zij begeleidt jaarlijks een 12-tal HAIO’s tijdens hun opleiding.